Angststoornissen 

Angst is een veelvoorkomend en ingrijpend probleem. Naar schatting kampen ruim 1 miljoen Nederlanders met gevoelens van angst. Zowel sociale, biologische en psychische aspecten kunnen een rol spelen bij het ontstaan van angststoornissen.

Angststoornissen horen bij de meest voorkomende psychische klachten. Iedereen kan ermee te maken krijgen, jong of oud, maar per persoon verschilt het hoe angstig en complex de klachten zijn.

Welke symptomen je ervaart, is heel persoonlijk en dat hangt ook af van het type angststoornis waar je mee te maken hebt. In veel gevallen kun je te maken hebben met lichamelijke klachten zoals; hoofdpijn, trillen of buikpijn. Ook kun je last hebben van vervelende gedachten, piekeren of gedragsveranderingen. Denk dan aan situaties vermijden, huilen, opstandig worden en verstijven.

Er zijn verschillende type angststoornissen zowel bij kinderen als bij volwassenen:
 1. Sociale angststoornis
 2. Compulsief Obsessieve stoornis
 3. Paniekstoornis
 4. Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 5. specifieke fobie
 6. Separatieangststoornis

1 Sociale angststoornis

Voor zowel kinderen als volwassen is het heel normaal om sommige sociale situaties spannend te vinden.

Veel mensen zijn gespannen als ze bijvoorbeeld ergens heen gaan waar ze niemand kennen. Of wanneer ze bijvoorbeeld een presentatie gaan houden. Maar als die angst zo groot wordt dat het je sociale leven gaat beïnvloeden, dan is er waarschijnlijk sprake van een angststoornis. Je bent dan heel gespannen in situaties waarin je beoordeeld wordt of wanneer de aandacht op jou gevestigd wordt.

Kinderen met deze stoornis zijn vooral bang om het niet goed te doen of om bekritiseerd te worden in sociale situaties. Dit kan zijn tijdens een spreekbeurt en in het bijzonder het contact met leeftijdsgenoten. We zien dan dat kinderen in zulke situaties last krijgen van zweten, blozen, diarree, hartkloppingen en soms krijgen ze een paniekaanval. Kinderen gaan dan sociale situaties met leeftijdsgenoten uit de weg. Dit met alle gevolgen van dien.

Wat zijn de symptomen van een angststoornis:
Verward zijn:
 • Blozen
 • Zweten
 • Paniekaanvallen
 • Klamme handen
 • Moeilijk vinden om oogcontact te maken
 • Trillen
 • Maagklachten/ misselijkheid
 • Diarree
 • Moeite met praten
 • Spierspanning
Zowel kinderen als volwassenen hebben hulp nodig, als je angst je normale dagelijkse bezigheden gaat belemmeren.

2 Compulsief obsessieve stoornis 

Hierbij gaat het om dwanghandelingen en gedachtes waarbij het dagelijks functioneren beperkt wordt. Deze dwangmatige gedachten en handelingen roepen ook angst op.

Het zijn terugkerende aanhoudende gedachten. Ze zijn vaak onbenullig, gaan over alledaagse problemen en voelen dwingend.

Door de dwanggedachten gaan de dwanghandelingen dan plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over handen wassen, zit de deur wel op slot, dingen gaan tellen en noem maar op. Zo probeer je de dwanggedachtes te neutraliseren.

Bij mensen met een compulsief obsessieve stoornis leiden gedachten tot verstoringen in het dagelijkse leven.
Weet dat dwanggedachten eigenlijk tot op een bepaalde hoogte bij iedereen weleens voorkomen. Alleen mensen verschillen in de manier waarop ze ermee om gaan.

Tijdens mijn behandelingen richten we ons op de dwanggedachten en gaan we ons richten op welke manier we er het beste mee om kunnen gaan. Zodat jij een blijvend resultaat creëert en ze niet meer terug zullen keren.

3 Paniekstoornis

Zowel kinderen als volwassen krijgen bij een paniekstoornis een paniekaanval zonder dat daar eigenlijk een aanwijsbare reden voor is. Paniek is angst die in korte tijd opkomt.

Een paniekaanval is eigenlijk heel onschadelijk maar daarom niet minder vervelend. Je voelt simpelweg dat je lichaam in paniek raakt.

Als je last heb van paniek aanvallen, dan vind je die gevoelens in je lichaam ook een beetje eng.

Vaak hoor je dan:
 • Ik krijg een hartaanval
 • Ik ga flauwvallen
 • Er is iets met me aan de hand
 • Het gaat echt niet goed
De gedachten daaraan zorgen ervoor dat je angstig wordt, angst is een lichamelijk gevoel. "Wat gebeuren er voor rare dingen in mijn lichaam." Dat zorgt er dan weer voor dat de gedachten nog erger worden. Je krijgt nog meer angst en daar komt de paniekaanval.

En die paniekaanval die zorgt er dan weer voor dat je nog oplettender wordt, want dit wil je niet meer meemaken. Daardoor wordt de kans op een paniekaanval weer groter. En zo blijf je in een vicieuze cirkel hangen.

Paniek komt voor bij veel angststoornissen. Maar mensen die bijvoorbeeld een fobie hebben en daarvan in paniek raken, bijvoorbeeld bij een angst voor spinnen, dat werkt weer heel anders.

Het is daarom belangrijk om precies te weten wat er speelt. Een paniekstoornis behandel je namelijk weer anders.

4 (PTSS) Posttraumatische stressstoornis

Als er een zeer stressvolle gebeurtenis heeft plaatsgevonden, dan kan zowel bij kinderen als volwassenen, zich een posttraumatische stressstoornis ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je getuige was van een gewelddadige gebeurtenis of bij seksueel misbruik.

PTSS kenmerken zijn herbeleven van het trauma, opdringerige gedachten, nachtmerries, herinneringen.

Vooral jonge mensen hebben last van herbeleving van de traumatische gebeurtenis en proberen vervolgens alles wat zij daarmee zouden kunnen associëren te vermijden. Ze willen er niet over praten of ze willen niet meer terug naar die plek of situatie. Ze worden prikkelbaarder, krijgen slaapproblemen, zijn overdreven alert en worden snel boos. Als iemand meer dan een maand na het trauma deze symptomen en klachten nog heeft en de klachten het dagelijks functioneren beïnvloeden, dan spreken we van PTSS.

Het herkennen van de klachten van PTSS is heel belangrijk, er zijn namelijk goede behandelmethoden voor. Er zijn heel veel mensen die in hun leven een traumatische gebeurtenis meemaken. Wanneer iemand langer dan een maand posttraumatische stressklachten heeft in de vorm van herbelevingen, prikkelbaar et cetera en deze klachten het dagelijks leven verstoren, dan wordt de diagnose PTSS gesteld. En zoals ik al zei, er zijn goede behandelmethoden voor en heel belangrijk is dat ze tijdig gestart worden.

5 Specifieke fobie 

Als we spreken over een specifieke fobie, dan praten we over een duidelijke en irreële angst voor een bepaald voorwerp of voor een bepaalde situatie wat het normale functioneren van deze persoon in belangrijke mate verstoort. Ze willen deze angst of prikkel die deze situatie op roept dan ook het allerliefste uit de weg gaan.

Bij kinderen hebben de ouders en omgeving het vaak niet eens in de gaten dat het kind last heeft van een specifieke fobie en dus last van angst heeft.

Je ziet vaak dat kinderen bijvoorbeeld het weg willen stoppen en bijvoorbeeld driftbuien en huilbuien krijgen of vertonen vastklampend gedrag om zich zo te verschuilen.

Als mensen met het gevreesde object of situatie in aanraking komen, kan dit dan ook leiden tot een paniekaanval.

Een specifieke fobie is te verhelpen met een speciale behandelmethode die hiervoor ontwikkeld is.

6 Separatieangststoornis 

Separatieangststoornis, oftewel verlatingsangst, komt het meest voor bij kinderen tot en met 4 jaar. Ze raken bijvoorbeeld angstig wanneer vader of moeder de kamer verlaat. Meestal vanaf 4 jaar zie je dat dit minder wordt en ze vinden het dan ook vaak niet meer zo erg om bij een ander te worden achtergelaten.

Als kinderen last hebben van deze stoornis, dan vinden ze het extreem erg om niet bij hun ouders of opvoeders in de buurt te zijn. Ze hebben ook vaak extreem last van heimwee en vinden het heel belangrijk dat het goed gaat met hun ouders, als ze maar niks overkomt. Kinderen die hier last van hebben, houden bijvoorbeeld ook helemaal niet van logeerpartijtjes. 

Wil je meer weten?

Je hebt vele soorten angststoornissen. Een kleine greep heb ik in dit artikel naar voren laten komen. Dit is natuurlijk een onderwerp waar je heel diep op in kunt gaan.

Wil jij graag meer weten over angststoornissen of misschien dieper ingaan op een bepaalde angststoornis. Of twijfel je of je er zelf last van hebt of je wilt misschien meer weten voor een dierbare. Laat het me gerust even weten, dan geef ik je de benodigde informatie.

Vaak is het voor de partner, familie en vrienden lastig om hiermee om te gaan. Het is in elk geval een serieus probleem, zelfs al zijn er geen logische redenen voor.

Liefs,
Bianca
Thanks for subscribing. Share your unique referral link to get points to win prizes..
Loading..