Depressie 

Depressie is een veelvoorkomend probleem in onze samenleving en heeft een grote impact op het welzijn van degenen die eraan lijden. Maar wist je dat depressie ook een groot effect heeft op de werkvloer? Uit onderzoek blijkt dat depressie de belangrijkste oorzaak is van verzuim op het werk en dat het werken met depressieve symptomen het risico op burn-out en andere psychische problemen verhoogt. Het is daarom van cruciaal belang dat werkgevers en werknemers samenwerken om depressie op de werkvloer te voorkomen en aan te pakken.

Wat is depressie?

Depressie is een ernstige medische aandoening die invloed heeft op de manier waarop mensen zich voelen, denken en handelen. Depressie kan variëren in ernst en duur, maar de symptomen kunnen bestaan uit aanhoudende gevoelens van droefheid, hopeloosheid en een gebrek aan interesse of plezier in activiteiten die eerder als leuk werden ervaren.

Andere symptomen kunnen zijn:

Vermoeidheid, slaapproblemen, verminderde eetlust en/of gewichtsveranderingen, lage eigenwaarde, concentratieproblemen en zelfmoordgedachten.


Het is belangrijk op te merken dat depressie niet hetzelfde is als verdriet of tijdelijke gevoelens van neerslachtigheid, maar een veel ernstigere en aanhoudende aandoening.


Depressie op de werkvloer is een groeiend probleem dat niet alleen de gezondheid en het welzijn van werknemers aantast, maar ook de productiviteit en het succes van bedrijven. Depressie kan leiden tot verminderde prestaties, verhoogd ziekte verzuim, verminderde kwaliteit van werk en conflicten met collega’s en leidinggevenden.


Het kan ook het risico op ongevallen en letsel op de werkplek verhogen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer één op de vijf werknemers last heeft van depressie of andere psychische problemen.


Het is daarom belangrijk dat werkgevers en werknemers samenwerken om depressie op de werkvloer te voorkomen en aan te pakken. Depressie kan niet altijd worden voorkomen, maar er zijn stappen die werkgevers en werknemers kunnen nemen om het risico op depressie te verminderen.

Verminder de werkdruk

Een hoge werkdruk kan leiden tot stress en burn-out, wat op zijn beurt het risico op depressie verhoogt. Werkgevers kunnen de werkdruk verminderen door realistische deadlines te stellen en te zorgen voor een goede werk/privébalans. Het kan ook helpen om werknemers te ondersteunen bij het stellen van grenzen en het organiseren van hun werkzaamheden.

Creëer een veilige werkomgeving:

Een veilige en ondersteunende werkomgeving kan bijdragen aan het voorkomen van depressie op de werkvloer. Werkgevers kunnen zorgen voor een goede werksfeer, open communicatie en een ondersteunend beleid voor psychische gezondheid.

Stimuleer lichaamsbeweging en een gezonde leefstijl:

Regelmatige lichaamsbeweging en een gezonde levensstijl kunnen bijdragen aan een betere mentale gezondheid. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld fietsen naar het werk aanmoedigen, pauzes inlassen voor lichaamsbeweging en gezonde voedingsopties bieden in de kantine.

Zorg voor mentale ondersteuning:

Dit kan werknemers helpen om beter om te gaan met stress en moeilijke situaties op het werk.

Maak psychische gezondheid bespreekbaar:

Het bespreekbaar maken van psychische gezondheid kan bijdragen aan het verminderen van vooroordelen en kan werknemers helpen om eerder hulp te zoeken bij klachten.

Hoewel er verschillende mogelijkheden zijn om depressie op de werkvloer te voorkomen, zijn er ook enkele beperkingen en uitdagingen bij de verwezenlijking ervan.

Het kan soms lastig zijn om tekenen van depressie bij werknemers te herkennen. Werkgevers moeten alert zijn op veranderingen in gedrag, prestaties of uiterlijk van hun werknemers, maar het kan moeilijk zijn om te bepalen wanneer gedrag en prestaties buiten het normale vallen.

Een ander probleem is het taboe rondom depressie en mentale gezondheid op de werkvloer. Werknemers zijn vaak bang om hun problemen te delen uit angst voor vooroordelen.

Wat is het taboe rondom depressie op de werkvloer?

Het taboe rondom depressie op de werkvloer heeft te maken met het vooroordeel dat er nog altijd heerst rondom mentale gezondheid en het idee dat het een teken van zwakte is om mentale klachten te hebben.

Veel mensen zijn bang om over hun depressie te praten uit angst voor negatieve reacties, bijvoorbeeld dat ze als zwak gezien worden, dat ze hun baan kunnen verliezen of dat hun carrièremogelijkheden worden beperkt.


Dit vooroordeel kan leiden tot een gevoel van schaamte bij mensen met een depressie, waardoor ze minder snel geneigd zijn om hulp te zoeken. Dit kan op zijn beurt leiden tot een slechtere gezondheid en verminderde productiviteit op de werkvloer.


Hoewel er de afgelopen jaren meer aandacht is voor mentale gezondheid op de werkvloer, is er nog steeds een lange weg te gaan in het doorbreken van het vooroordeel rondom depressie en andere mentale klachten.


Werkgevers kunnen hierbij een belangrijke rol spelen door het bespreekbaar maken van mentale gezondheid en door het bieden van ondersteuning voor werknemers met mentale klachten.
Taboe rondom depressie
Photo by Sydney Sims on Unsplash

Hoe ga ik jou helpen om van jouw depressie af te komen?

We gaan meteen actief kijken naar wat er bij jou voor zorgt dat je last hebt van een depressie. Hier krijg je dan inzichten in. Vanuit daar zullen we in 3 sessies samen zorgen dat jij jouw depressie overwint. Door dit te ondergaan zul je gaan merken dat je rustiger gaat worden en meer in balans komt. Waardoor je bepaalde situaties die normaal stress zouden oproepen gaat herkennen. 

Je zult weer meer plezier, balans en zelfvertrouwen gaan ervaren, zowel in je werk als in je privésfeer.    

Liefs,
Bianca
Thanks for subscribing. Share your unique referral link to get points to win prizes..
Loading..